Populärt att vaccinera sig mot influensa

Allt fler vaccinerar sig mot influensan som är i antågande. Bara på infektionskliniken i Kalmar så har 2 200 vaccinationer gjorts hittills och det är en ökning med en fjärdedel jämfört med förra året. Tillförordnad smittskyddsläkare Per-Åke Jarnheimer säger att det har börjat dyka upp flera fall i Europa nu och ett fall av influensa har konstaterats på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Men inget i länet ännu alltså.