Stor satsning på glasforskning

En ny professur i glas- och processteknologi inrättas vid Växjö universitet. Sammanlagt satsas ungefär 40 miljoner kronor på att förstärka forskningen kring glasteknik och glasdesign. Det är den största forskningssatsningen någonsin för Glasriket, enligt universitetets informationschef Håkan Jalling. Satsningen innebär också att det glasforskningsinstitut som funnits i Växjö sedan 40-talet knyts till universitetet. Institutet bedriver uppdragsforskning åt glasindustrin. Forskningen om glasdesign kommer också att förstärkas vid Växjö universitet genom att medel avsätts för rekrytering av en eller två adjungerade professorer i ämnet. Satsningen görs delvis med hjälp av externa finansiärer.