Vad sänder vi?

Vi sänder lokala sändningar varje vardag mellan kl 06.00-19.00, och lokala nyheter och sport på helgerna. Om man delar upp det vi sänder i olika programområden är ungefär hälften musik. 10 procent är lokala nyheter, ungefär 5 procent är trafik och serviceinformation och resten är uppdelat på olika programområden som samhällsfrågor, kultur, sport och underhållning.

Av musiken vi spelar är hälften svensk. Definitionen av svensk musik är att artisten och/eller upphovsmannen är svensk - det betyder inte att texten är på svenska.

Vi spelar också musik som speglar det lokala musiklivet som vi själva spelat in. Det är ett exempel på vad som ingår i det som brukar kallas vårt public service-uppdrag.