Tak över huvudet för hemlösa i Säter

Säters och Hedemora kommuner har fått närmare 950 000 kronor från socialstyrelsen till en ny och gemensam verksamhet för hemlösa.
Ett tidigare gruppboende i Säter ska bemannas med personal och där ska människor utan tak över huvudet få hjälp. De båda kommunerna hoppas också få stöd från psykiatrin för den nya verksamheten. Marianne Trana är biträdande socialchef i Säter och hon menar att det finns ett antal personer i kommunerna som helt enkelt hamnar mellan stolarna. - Landstinget kanske inte tar ansvar för de här personerna samtidigt som kommunerna inte tycker att det är deras ansvar. Men det är kommunerna som slutligen har ansvaret för ingen ska behöva vara hemlös, säger Marianne Trana. Tanken med Bergsgården är att man ska rusta de här människorna för att de så småningom ska kunna komma ut i ett eget boende. Bergsgården har tidigare varit gruppboende för psykiskt funktionshindrade. Lokalerna står i dag tomma och där ska nu sju personer erbjudas tak över huvudet i mindre lägenheter. 4-5 personer och någon verksamhetsansvarig kommer att jobba där. Det handlar om dygnetruntbemanning och Marianne Trana hoppas att den nya verksamheten i Bergsgården kan komma i gång med det snaraste. - Jag hoppas att vi kan komma igång så fort som möjligt efter årsskiftet, säger Marianne Trana.