Havstulpanlav i Skåne

Under en pågående inventering i Söderåsens nationalpark har nya arter påträffats. En art som nu för första gången hittats i Skåne är liten havstulpanlav. En annan art har bara setts i Sverige en gång tidigare.
Länsstyrelsen i Skåne har påbörjat arbetet med en dokumentationsplan för Söderåsens nationalpark. Syftet med planen är bland annat att presentera intressanta uppgifter för allmänheten.