Fler arbetsförmedlare i Kumla och Degerfors?

Länsarbetsnämnden begär nu av AMS en förstärkning i form av extramedel till personalresurser i Kumla och Degerfors. Länsarbetsnämnden vill ha en budgetförstärkning på 1,25 miljoner kronor. Pengarna ska användas till en heltidsförmedlare i Degerfors, två heltidsförmedlare i Kumla och en projektledare för att samordna insatserna i Kumla och Degerfors.
Länsarbetsdirektör Agneta Roström säger att hjälpen till ett nytt arbete eller en utbildning som leder till jobb är den allra viktigaste insatsen för de personer som drabbats av varslen i Kumla och Degerfors. Därför är det angeläget att förstärka arbetsförmedlingarna där, menar Agneta Roström.