Flyktingar tog ledningen i försvar

Ett stormöte hölls på tisdagsförmiddan i Församlingshemmet i Säffle, där ett 50-tal asylsökande ville protestera och tillbakavisa den kritik som bland andra moderate riksdagsmannen Göran Lindblad framfört mot ledningen för Migrationsverkets förläggning i Säffle.
Det var i början av december som riksdagsmän tillsammans med flyktingombudsman Merit Wager besökte flyktingförläggningen i Säffle. Efter besöket riktade skarp kritik mot förläggningens ledning. Det talades om "skräckvälde" och kritiken gällde bland annat att asylsökande inte fick vända sig direkt till vårdcentralen utan först skulle "bedömas" av Migrationsverkets personal. Kritiken har lett till att en internutredning startat. Personalen har också polisanmält politikerna för förtal. Vid stormötet idag lästes en lång lista med namn upp upp på asylsökande som tog ledningen och chefen Anita Andrén i försvar. En namnlista och ett uttalande, till försvar för ledningen vid förläggningen i Säffle, skickas nu till integrationsminister Jan O Karlsson och till Migrationsverket.