Radiochefen lämnar sin post

Sveriges Radios verkställande direktör Lisa Söderberg lämnar sin tjänst den 30 september nästa år.
Lisa Söderberg fyller till hösten 60 år. Hon säger i en kommentar bl a att hon valt tidpunkten noga. Lisa Söderberg anställdes vid Sveriges radio 1968, och har bland annat varit chef för Ekot. De senaste sex åren har Lisa Söderberg varit VD för Sveriges Radio, som hon nu alltså lämnar.