Tydlig inriktning för kommunala skolor

Skol- och barnomsorgsförvaltningen i Jönköpings kommun föreslår att skolorna får tydligare profilering för att stå sig i konkurrensen med friskolorna.
Skolorna i Jönköpings kommun måste ta nya grepp för att stå sig gentemot friskolorna. I ett förslag som skol- och barnomsorgsnämnden i Jönköping ska ta ställning till idag, föreslår förvaltningen att fler skolor eller enskilda klasser i de kommunala skolorna profilerar sig tydligare. Redan idag finns sådana klasser; till exempel fotbollsklasserna på Stadsgårdsskolan på Råslätt och matematik/No-klasser på Rosenlundsskolan. Men nu vill tjänstemännen alltså ha ännu fler speciella inriktningar, eftersom man tror att det här stärker skolan. Samtidigt är Tomas Persson medveten om att det finns en risk med den här typen av profilering. Han menar att man måste vara vaksam så att det inte leder någon form av ökad etnisk eller social segregation.