Föräldraprotester i Dalsjöfors

Det sveper en protestvåg över kommundelarna i Borås mot större grupper i barnomsorgen, orimliga arbetsförhållanden i äldreomsorgen, försämringar i skolan.
I eftermiddag är det föräldrar i Dalsjöfors som tänker försöka få kommundelspolitikerna att lyssna, när kommundelsnämnden har sitt möte. Susanne Ardenius har två barn på dagis i Dalsjöfors och hon känner sig inte trygg med barnomsorgen längre. Radio sjuhärad har varit i kontakt med flera mycket upprörda föräldrar i Dalsjöfors. Det handlar om deras barn, som flyttas iväg från sin invanda förskolemiljö som dominobrickor för att kommundelen ska kunna ordna sin barnomsorgskö utan att det kostar. Det finns exempel på föräldrar som fick reda på först igår att deras barn får börja på ett nytt ställe, i nya lokaler, med ny personal å kamrater direkt efter helgerna i januari. andra föräldrar har diskuterat med kommundels-ledningen och uppfattat det som ett löfte att deras barn inte skulle flyttas efter årsskiftet. Ändå får barnen flytta till stora grupper med upp mot 30 barn mellan 4 och 10 års ålder. Föräldrarna är kritiska till själva flytten av barn, till dom växande grupperna, till bemötandet och sättet som flyttningen har skötts.