Fortsatt satsning på E22:an i länet

Det blir fortsatta satsningar på trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder på E22:an mellan Valdemarsvik och Söderköping nästa år.
Vägverket skriver i ett pressmeddelande att de kommer fortsätta sätta upp mitträcken på vägsträckan. Enligt Rolf Johansson som är regionchef vid Vägverket utgör mitträckena ett väsentligt bidrag för att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken.