Bildt försvarade Plavsic i Haag

Aldrig tidigare har två så prominenta vittnen framträtt vid krigsförbrytartribunalen i Haag. USA:s förra utrikesminister Madeleine Albright, och FN:s förre Balkansändebud Carl Bildt, försvarade båda den hårdföra bosnienserbiska toppolitikern Biljana Plavsic.
Mycket tydligt klargjorde Carl Bildt för rätten de allvarliga, direkta och fysiska hot som regimen i Pale riktade mot Biljana Plavsic för att göra sig av med henne. Utan henne hade det varit mycket svårt, ännu farligare och sannolikt våldsammare, sa Carl Bildt. I egenskap av FN:s fredssamordnare på Balkan hade Bildt unika inblickar i vad som skedde på slagfältet och i de politiska kulisserna. Det var en dramatisk dag i Haag. USA:s förra utrikesminister Madeleine Albright försvarade också den åtalade Plavsic, om än inte lika starkt som Carl Bildt. Båda vittnesmålen ställer Haag-domstolen i en svår situation. Biljana Plavsic har redan erkänt sin delaktighet i de etniska rensningarna och uttryckt sin ånger. Hon är samarbetsvillig och erkänner i motsats till Milosevic domstolens auktoritet. Men som den hårdföra person hon var måste hon naturligtvis dömas. Formellt kan hon dömas till livstids fängelse, men också ett tidsbestämt straff på några år är för en sjuk 72-åring ett livstidsstraff.
Kjell Albin Abrahamson, Wien