S ställer krav på bättre kollektivtrafik i länet

Socialdemokraterna i Stockholms län vill ha folkomröstning i alla kommuner om trängselavgifter i Stockholmstrafiken.
I dag uppvaktades stadsrådet Ulrika Messing, och socialdemokraterna krävde bland annat utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik, och avgiftsfria genomfarter genom Stockholm, om det införs trängselavgifter för trafiken i Stockholm.