Föräldrars bakgrund viktig faktor för studier

Det är fortfarande stora skillnader mellan olika sociala grupper när det gäller antalet stundenter på högskolan. Det visar ny statistik från Högskoleverket och statistikska centralbyrån.
Hälften av alla ungdomar ska börja studera på högskola innan 25 års ålder. Det är ett av regeringens mål. Men än så länge är det långt kvar tills det målet uppfylls för stora sociala grupper. Idag kom ny statistik från Högskoleverket och SCB som visar att 42 procent börjar studera på högskola innan 25 års ålder. Det är visserligen en förbättring men skillnaderna är stora mellan olika grupper. Bland barn till högre tjänstemän är det nästan 70 procent som börjar studera på högskola, för barn till lägre tjänstemän är det bara 39 procent och för barn till arbetare som inte är facklärda är det bara en knapp femtedel, 23 procent som påbörjar högskolestudier. Den nya statistiken visar också att unga kvinnor studerar mer än unga män. Nästan hälften av kvinnor födda 1976 har börjat studera på högskola vid 25 års ålder, motsvarande siffra för männen är 37 procent.)