Metallmedlem får behålla lön

Den nyanställde på Mustadfors bruk i Dals Långed som får 15 kronor mer i timmen än sina arbetskamarater får behålla sin lön.
Den lokale Metallklubben reagerade och började med en lokal förhandling om en eventuell sänkning av lönen. Men Metall har nu beslutat att inte driva fallet vidare till central förhandling eftersom metalls centrala förhandlingsman , Veli-Pekka Säikkälä, anser att det inte är fackets uppgift att sänka lönen för människor.