SVT:s styrelse tar upp Fichtelius intervjuer

Skarp kritik riktades i dag mot SVT-ledningen från flera borgerliga partiledare. SVT:s ledning vill inte kommentera fallet med Fichtelius intervjuer. Men styrelseledamoten Odd Eiken, anser att frågan nu fått sådana proportioner så att den måste tas upp av styrelsen.
Från att ha börjat som en etisk fråga om i vilken utsträckning journalister kan sitta på dubbla stolar har frågan om Aktuellt-journalisten Erik Fichtelius intervjuer med Göran Persson nu utvecklats till politik. Men SVT:s ledning får skarp kritik från flera borgerliga partiledare. Moderaternas Bo Lundgren anser till exempel att det är märkligt att SVT-ledningen inte anser att något fel har begåtts. Centerns Maud Olofsson tycker att förtroendet för SVT har skadats. Ledningen har under eftermiddagen suttit i möte, för att bland annat diskutera hur man ska hantera frågan. SVT:s styrelseordförande Allan Larsson vill inte ge någon kommentar. Hans styrelsekollega Odd Eiken anser däremot att fallet har gått för långt för att inte tas upp av styrelsen. - Jag tycker, och det är väl också vår inställning, att vi bör nog informeras om vad som har pågått här egentligen, säger Odd Eiken, ledamot i SVT:s styrelse.
Catarina Malmsberg, och Erik Ridderstolpe