Säger nej skjutfältet i Kilsbergen

Miljönämnden i Örebro kommun planerar att avslå Försvarsmaktens ansökan om fortsatt övningsverksamhet på Villingsbergs skjutfält i Kilsbergen. Miljönämnden tycker inte att ansökan är komplett.
Det är Länsstyrelsen som fattar beslutet om övningstillstånd, men miljönämnden i Örebro är remissinstans. Avslaget är ett första handsalternativ. I andra hand föreslår miljönämnden att försvaret får fortsätta med övningar på Villingsbergsområdet, men då bara i samma utsträckning som nu. Det vill säga samma antal skjutdagar och mängd ammunition som försvaret använt de senaste 20 åren. Den ansökan som försvarsmakten lämnat in omfattar betydligt mer ammunition.