Karlskogabor har råd att bo i eget hus

Karlskogaborna hör till de svenskar som har bäst råd att bo i ett eget hus. Det visar en sammanställning från föreningssparbanken. Banken har mätt kostnader för boende jämfört med inkomster i 39 olika regioner i Sverige. Karlskoga ligger på fjärde plats i den sammanställningen. Svårast att betala det egna boendet har husägare i Stockholm och Uppsala.