Chockhöjning av sophämtningspriserna

Sophämtningstaxan i Vingåkers kommun kommer att höjas. För boende i småhus blir höjningen mellan 7 och 50 procent beroende på hur ofta soporna hämtas.
Det beslutade kommunfullmöktige vid sitt möte på tisdagen. Tekniska nämnden i Vingåker fick också i uppdrag att undersöka möjligheterna att sänka avgiften för hushåll som är duktiga på att källsortera.