Vodafone överklagar miljonkrav

Vodafone kommer att överklaga Skattemyndighetens beslut att skönstaxera företaget och kräva miljonbelopp i arbetsgivareavgifter och skattetillägg.
Skattemyndigheten anser att Vodafones anställda använder sina mobiltelefoner privat och att de därför ska skatta för förmånen. Mydigheten krävde att Vodafone skulle lämna listor över de anställdas telefonsamtal. Detta vägrade företaget och Skattemyndigheten gjorde då en skönsmässig uppskattning av den förmodade mobiltelefonförmånen. Vodafone måste enligt beslutet betala 2,8 miljoner kronor i arbetsgivaravgift och en 500 000 kronor i skattetillägg. Thomas Gunnarsson, ekonom och skatteansvarig på företaget i Karlskrona, anser är Skattemyndigheten kränker både de anställdas och kundernas integritet.