Granhult får forskningsbidrag

Granhults behandlingshem utanför Lindesberg har beviljats 192 000 kronor i forskningsanslag. Det är statens institutionsstyrelse SiS som gör en satsning för att utveckla behandlingen för de ungdomar och missbrukare som vårdas inom SiS.
På behandlingshemmet Granhult ska pengarna användas till att tillsamman med en forskare från socialhögskolan i Lund följa upp behandlingen av de flickor som genomgår en tolvstegsbehandling på Granhults flickavdelning Liljendal. Ambitionen är att följa upp verksamheten under tre år, säger Liljendals avdelningsföreståndare Ingela Frödén.