Vattenfall investerar miljarder

Statliga Vattenfall ska investera ytterligare fyra och en halv miljarder kronor i sina vattenkraftverk.
Fram till år 2013 ska sammanlagt sex miljarder satsas, men det handlar bara om att rusta upp befintliga verk. Vattenkraften står i dag för hälften av den svenska elförsörjningen, men nybyggen är inte tillåtna.