Sämre postservice i glesbygd om terminal läggs ner

Små orter i bland annat Kronobergs län kan få vänta på posten i två dagar. Det blir följden av att man lägger ner postsorteringsterminaler i södra Sverige, menar riksdagsmannen Gunnar Nordmark, (fp) från Växjö.
Han har reagerat på en utredning inom posten, där man för fram tankar på att läggan ner en postsorteringsterminal längs södra stambanan. Det kan gälla Alvesta eller Nässjö. Nordmark har skrivit ett brev till näringsminister Leif Pagrotsky för att klargöra statens ansvar för att det finns en fungerande infrastruktur även i glesbygden