Oxelösund klarar inte platsgarantin

Oxelösunds kommun medger i ett brev till skolverket att man inte klarar sin egen fyramåanders garanti för rätt till plats inom barnomsorgen, vilket också är skolverkets tidsgräns för vad som anses vara tillgänglighet till barnomsorg utan oskäligt dröjsmål.
Skolverket utreder just nu om Oxelösund lever upp till de regler som gäller. Kommunen säger att problemen varit stora under hösten men att en ny förskola med 36 platser ska öppnas efter årsskiftet vilket väntas minska problemen.