100 000 åsiktsregistrerades i Sverige

Svenska myndigheter hade i slutet av 1960-talet registrerat minst 100 000 kommunister och kommunistsympatisörer. Det konstaterade den så kallade Sanningskommissionen på tisdagen efter att i tre år har granskat hur myndigheterna brutit mot lagen för att kontrollera vissa medborgare.
– Det viktigaste resultatet med hela denna kommission är egentligen själva kartläggningen. Detta gör att varje individ som varit med i en organisation eller misstänkt att han var föremål för övervakning nu kan skaffa sig en konkret och åskådlig bild av hur övervakningen har gått till, säger professor Alf W Johansson som ingått i kommissionen. – Vad den här kommissionen ger är Övervakningssverige ett ansikte. Förbjudet i lag Säkerhetspolisen, Säpo, har åsiktsregistrerat enskilda individer på ett sätt som enligt lag är förbjudet, och det är något som ansvariga politiker och polis tidigare intensivt förnekat. Den militära underrättelsetjänsten har också under 70-talet sysslat med förbjuden åsiktsregistrering. – Regeringen har gett vissa allmänna direktiv för detta, och de har gett direktiv som är offentliga och de har gett direktiv som är hemliga, och det är där vi talar om i viss mån dubbla budskap, säger Anders Knutsson som är före detta ordförande i Högsta domstolen, HD, och med i utredningen. ”Dubbla budskap från regeringen” Den förbjudna registreringen har kunnat förekomma, säger kommissionen, för att regeringens föreskrifter har präglats av dubbla budskap. Regeringen har alltså försökt tillfredsställa den opinion som protesterat samtidigt som man ändå har gett Säpo och militären rätt att registrera. I det socialdemokratiska partiets arkiv har kommissionen också hittat rapporter som kommer från försvarsstabens hemliga underrättelsetjänst, och kommissionen pekar ut den tidigare socialdemokratiske försvarsministern Sven Andersson för att ha brutit mot lagen. Tidigare försvarsminister pekas ut – Kommissionen anser att det finns mycket som talar för att det var försvarsminister Sven Andersson som i början av 70-talet initierade återupptagandet av IB:s inrikesverksamhet, säger kommissionens ordförande Gunnar Brodin. Kommissionen säger också att man uttrycker betänkligheter mot den sammanblandning av stats- och socialdemokratiska partiintressen som har förekommit under alla de här övervakningsoperationerna. Missbruk av telefonavlyssning Något av det allvarligaste som kommissionen berättar om handlar om missbruket av telefonavlyssning. Inte bara polisen, utan också åklagare och domstolar har missbrukat bestämmelserna om när man får och när man inte får telefonavlyssna, och inte bara det: Justitieombudsmannen, JO, och Justitiekanslern, JK, som ska övervaka att allt går rätt till och se till att det inte förekommer övergrepp mot enskilda människor har sett igenom fingrarna med missbruket. Det finns fall där telefonavlyssning har pågått i tio år utan att misstankarna som ledde till avlyssningen har lett till åtal, och utan att någon har reagerat. Dessutom har man använt telefonavlyssning mot människor som inte har haft något att göra med det som man egentligen har försökt undersöka. Det har skett i tusentals fall utan att det har funnits något som helst stöd i lagen för det.
Erik Ridderstolpe och Jan Mosander

Det finns ett förbud mot åsiktsregistrering från 1967.