Landstinget blir mer tillgängligt

Landstingsfullmäktiges möten ska bli mer tillgängliga för allmänheten och därmed öka intresset för Landstingsfrågor.
Därför kommer mötena att hållas på andra orter än Nyköping framöver. Det är moderaten Benny Gezelius som har kommit med förslaget och Landstingsstyrelsen har nu sagt ja till förslaget.