Allvarliga brister på Ängsbacken visar översyn

Det finns flera allvarliga brister i omsorgen om de gamla på serviceboendet Ängsbacken i Sandviken. Det framgår av den översyn som den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i Sandviken Ulla Ehrenflod har gjort efter personalens nödrop i höstas.
Till exempel är nattfastan för vissa gamla är alldeles för lång, rutinerna kring den nattliga tillsynen alldeles för dålig, och ibland lämnas hela våningar obemannade för att personalen där måste hjälpa till på någon annan våning. Dessutom, visar översynen, saknas rutiner kring vad den pressade personalen ska göra när någon av de gamla på serviceboendet ligger för döden. Något som den medicinskt ansvariga sjuksköterskan menar är helt oacceptabelt.