Planer på torskstopp lämnade till EU

Den svenska regeringens planer på ett ensidigt stopp för torskfiske i Österjön och i Västerhavet från den första mars nästa år överlämnades på tisdagen till EU-kommissionen.
– Det här handlar om att redovisa den biologiska grunden för stoppet för torskstoppet. Vi redovisar alltså vilka effekter den här åtgärden skulle få för torsken att reproducera sig i Östersjön, Nordsjön, Kattegatt och Skagerack, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. Vad händer om EU-kommissionen säger nej? – Får vi ett besked att de inte accepterar våra argument, då har vi stora svårigheter att gå vidare med ett ensidigt torskfiskestopp, och då får vi fundera på vilka åtgärder vi ska vidta, säger Ann-Christin Nykvist. Först i januari lämnar regeringen in ett meddelande till EU-kommissionen, som berör den ekonomiska ersättningen till fiskenäringen Det är alltså det vetenskapliga underlaget från det Internationella Havsforskningsrådet, som regeringen redovisar som grund för sitt beslut. Till exempel att torskbestånden i östra Östersjön och Kattegatt idag bara är hälften så stora som vad man anser vara den absoluta undre gränsen för en stabil reproduktion. Med det svenska torskfiskestoppet beräknar man att torsktillgången i Östra Östersjön skulle öka med 7 procent, i västra Östersjön 5 procent och i Kattegatt med 14 procent. Om stoppet träder i kraft den 1 mars nästa år beror på om EU-kommissionen hinner svara i tid och givetvis om man godkänner Sveriges ensidiga stopp för torskfisket. – Det finns en kvot för Sverige 2003, och när det gäller de första två månaderna, fram till första mars, så ska man ta ut proportionellt mot kvoten. Sedan får man ju fundera på vilka alternativa åtgärder som finns, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
Ingrid Gustavsson