Säffle sjukhus kan få akut igen

Det kan bli en akutmedicinsk verksamhet på Säffle sjukhus- återigen. Förra året stängdes akuten på sjukhuset vilket påverkade åmålsbornas vård.
Men det nya landstingsfullmäktige i Värmland kommer alltså ändra på beslutet. Den nya politiska ledningen vill ha förslag på en utökad akutmedicinsk verksamhet dygnet runt i Säffle och dessutom undersöka möjligheterna att få fler patienter från västragötalandsregionen och Norge.