Verksamheterna i Örebro kommun måste spara

I dag presenterade socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet i Örebro den politiska plattformen med 133 punkter som är grunden till samarbetet under den kommande mandatperioden. Samtidigt presenterades ett förslag till budget för nästa år.
Men ingen av de tre partierna ser ut att kunna infria de löften man gick ut med i valrörelsen. Alla tre kommunalråden, vänsterns Murad Artin, socialdemokraternas Mats Sjöström och miljöpartiets Zargam Asadi säger att i och med årets underskott måste verksamheterna först spara så att budgeten kommer i balans till nästa år.