Furugården läggs ner trots protester

Socialnämnden i Lekebergs kommun beslutade på tisdagseftermiddagen att lägga ner äldreboendet Furugården i Mullhyttan. Beslutet innebär att ett tiotal personer måste flytta in till äldreboenden i Fjugesta istället.
Före nämndens sammanträde ordnades ett protestmöte utanför kommunhuset mot en nerläggning. Uppskattningsvis över 100 personer var med i demonstrationen och över 600 namnunderskrifter hade dessutom samlats in i protest. Nerdragningen i Mullhyttan görs för att spara pengar. Sammanlagt måste socialnämnden nästa år spara 10 miljoner kronor. Politikerna räknar med att hälften så mycket, nästan fem miljoner kronor, går att spara genom att lägga ner all äldreomsorg i Mullhyttan. Under tisdagen togs dock bara beslut om att lägga ner Furugården. Beslutet i socialnämnden var inte enhälligt. Centerpartiet begärde återremiss för vidare behandling men utan gehör. Centerpartiet reserverade sig då mot beslutet att lägga ner Furugården.