Inget arbete för fler flyktingar till Norrland

Migrationsverket håller på att undersöka vilka kommuner i Norrland som har bostäder som passar för flyktingar - och tänker regeringen inte vidta några ytterligare åtgärder för att få fler flyktingar till Norrlandkommunerna.
Det var innebörden i migrationsminister Jan O Karlssons svar häromdagen på en fråga från folkpartiets riksdagsman Yvonne Ångström från Lycksele. Frågan aktualiserades sedan flera av länets inlandskommuner, bland annat Åsele, tyckt att Migrationsverket visat för svalt intresse när inlandskommunerna erbjöd flyktingar bostäder.