Ingen vill betala PCB-undersökning

Det är ännu inte klart vem som egentligen ska betala en undersökning om miljögiftet PCB i Umeälven.
Kommunen, länsstyrelsen och miljödomstolen tycker att företaget Arvamet ska betala undersökningen. Men företaget har överklagat till Miljööverdomstolen. Metallåtervinningsföretaget är sålt vidare i flera olika led genom åren och nuvarande ägare, Arvamet, tycker inte att de ska betala för tidigare ägarnas giftspridning. I januari bestäms om det blir prövningstillstånd i den högsta instansen, Miljööverdomstolen.