Äldrenämnden sparar över åtta miljoner

Äldrenämnden i Västerås beslutade under eftermiddagen om besparingar på 8,3 miljoner kronor för nästa år.
Beslutet fattades enligt tjänstemannaförslaget - och det innebär bland annat att ålderdomshemmet Rönnagården på Råby med tio platser avvecklas. Även Servicehuset Bäckby, med mellan tio och femton platser läggs ned och det innebär att man totalt behöver hitta nya platser för mellan 20 och 25 äldre. Bakom beslutet står socialdemokraterna och vänstern. Miljöpartiet och de borgerliga reserverade sig. Ärendet om den sociala dagvårdsverksamheten för äldre med psykiska funktionshinder på Malmaberg återremitterades på oppositionens initiativ. Enligt förslaget skulle även verksamheten den avvecklas. I januari tar äldrenämnden detaljbudget.