Bush bygger ut missilförsvar

USA:s president George Bush har givit klartecken till att börja bygga ut det omstridda nationella missilförsvarssystemet. Det meddelade han på tisdag kväll.
Det är för att skydda USA mot robotattacker med massförstörelsevapen som president Bush vill bygga ut försvarssystemet. I ett uttalande från Vita Huset talas om den katastrofala skada en sådan attack från fientligt inställda länder eller terrorganisationer skulle orsaka den amerikanska befolkningen. Långsam utbyggnad Framför allt har Bushregeringen talat om hotet från de länder som presidenten betecknar som ondskans axelmakter: Iran, Irak och Nordkorea. Enligt mediarapporter så kommer utplaceringen av de 10 första försvarsrobotarna att börja 2004, främst i Alaska. Men det kan också bli aktuellt med ett par i Kalifornien. Det handlar om en långsam uppbyggnad av det omdiskuterade systemet, enligt rapporterna. Misslyckade test Beskedet kommer bara några dagar efter att det senaste testet att med hjälp av egna missiler slå ut en robotattack misslyckats över Stilla Havet, och det har kommit kritik från både politiskt och vetenskapligt håll här i USA. Dels för att systemet ännu inte är tillräckligt utvecklat för att börja användas och dels för att det blir dyrt, enligt en officiell kongressrapport kommer satsningen på hela robotprogrammet fram till 2005 att kosta över 230 miljarder dollar. Hotar nedrustning President Bushs beslut kommer ändå inte helt oväntat, i somras sa USA upp nedrustingsavtalet ABM. Amerikanerna gjorde då klart att utprovningen och satsningen på rymdförsvaret skulle komma att strida mot avtalet, som därför betecknades som otidsenligt av USA. Bland andra Ryssland och Kina har kritiserat de amerikanska planerna på robotförsvaret. Bland annat med motiveringen att terrorbalansen i världen ruckas. Andra kritiker har talat om allvarliga konsekvenser för det framtida nedrustningsarbetetet i världen.
Anders Ask, New York