Irakiska oppositionen enas i London

Den landsflyktiga irakiska oppositionens stora konferens i London avslutades på tisdageftermiddagen, ett dygn senare än planerat. Delegater från alla politiska inriktningar och alla Iraks etniska grupper lyckades enas om en gemensam kommitté som ska företräda dem alla inför irakierna och inför omvärlden.
Efter ett dygns övertid och med mycket litet sömn längs vägen, kunde Londonkonferensens talesman lättat meddela att den förut notoriskt splittrade irakiska oppositionen lyckats prata ihop sig i knäckfrågan: en gemensam kommitté där de alla är representerade och som fram till Saddam Husseins förväntade fall ska företräda dem alla. Kommittén på 65 personer börjar sitt arbete i januari när den ska mötas i norra Irak, på kurdiskt territorium dit Saddam Husseins regim inte når. Med i kommittén som oppositionen själv ser som ett embryo till en övergångsregering efter Saddam Husseins fall finns alla folkgrupper, alla politiska riktningar och en rad oberoende medlemmar. Några av dem är högst kontroversiella, framför allt två avhoppade höga militärer som många på konferensen anser har stått för nära Saddam Hussein innan de hoppade av på 90-talet. Konferensen har också enats om en plan för hur Irak ska styras under en övergångsperiod på högst två år efter Saddam Husseins fall - i spetsen för landet under den tiden tänker de sig ett ledarskapsråd på tre personer. Den irakiska exiloppositionen anser sig nu ha skickat budskapet till människor i Irak och till omvärlden att de kan enas och är redo att spela en ledande roll i ett nytt Irak.
Agneta Ramberg, London