Östersjön kan komma att skyddas

Ett enigt miljö- och jordbruksutskott väntas idag, onsdag, föreslå att Östersjön ska klassas som ett särskilt känsligt havsområde. Orsaken är den svåra oljekatastrofen utanför Spaniens kust. En liknande olycka i Östersjön skulle få förödande konsekvenser.
Utanför Spaniens kust för man nu en hopplös kamp mot ett pansar av tjock olja som oupphörligt drar in mot land från den havererade tankern Prestige. Om man lyckas få Östersjön klassat som särskilt känsligt område kan man ställa större krav på vilka farleder oljetankers får ta, krav på lotsning och rapportering. Detta tillsammans med EU:s nya tuffare linje att man nu vill skynda på utfasningen av enkelskroviga tankfartyg och svartlista skrotfärdiga båtar skulle förbättra skyddet av Östersjön, menar utskottet. Också trafikutskottet har yttrat sig över förslaget och stöder kraven. En utredning pågår inom Helsingforskommissionen, som övervakar Östersjöns miljö, för att eventuellt ansöka om att klassa hela Östersjön som särskilt känsligt område. Den utredningen blir klar i vår, men miljö- och jordbruksutskottet anser att man inte kan vänta på den. Särskilt är det en akut fråga med den täta oljetrafiken till den ryska oljehamnen Primorsk i den ekologiskt sårbara Finska viken. Det finns idag fem havsområden i världen, som har fått status som särskilt känsligt havsområde. I slutet av den här veckan väntas regeringen lämna ett uppdrag till Sjöfartsverket om att arbeta fram ett underlag för en ansökan till den Internationella Sjöfartsorganisationen IMO.
Ingrid Gustavsson