Stopp för privat import av kött och mjölk

EU-kommisionen har beslutat att förbjuda privat införsel av mjölk- och köttprodukter in i EU. Förbudet gäller redan från årsskiftet och orsaken är rädslan för svåra djursmittor som till exempel mul- och klövsjukan.
– Detta kan skydda mot att man medvetet eller omedvetet tar med smittade produkter. I alla fall har man stoppat en smittväg, säger Robert ter Horst som är biträdande smittskyddschef på Jordbruksverket. Det är de senaste årens stora utbrott av såväl svinpest som mul- och klövsjukan i Europa som är orsaken till förbudet. I båda fallen tror man smittkällan varit just importerad smittad mat som getts till djur, och genom förbudet hoppas EU-kommisionen åtminstone minska risken. För helt går det inte täppa till smittvägarna, medger Robert ter Horst. – Det som är illegalt är förstårs alltid svårt att kontrollera. Meningen är väl att man gör folk mer medvetna om dessa risker så man kan förebygga de smittsamma djursjukdomarna. Förbudet gäller alltså redan från årsskiftet och omfattar all mat med mjölk eller kött i. Det innebär att man till exempel inte ens får ta med sig en ostmacka från flyget när man landar i ett EU-land. Bara några få varor är undantagna, som barnmat eller varor som man behöver av medicinska skäl, i annat fall krävs samma typ av intyg som den komersiella importen. Saknar man intyg beslagtas helt enkelt maten i tullen. Reglerna blir därmed i princip de samma för privatpersoner som för företag.
Daniel Rundqvist