Kd söker vägöverenskommelse

Kristdemokraterna vill ha en långvarig uppgörelse med regeringen om bygget av vägar och järnvägar.
Partiet kommer därför att uppmana socialdemokraterna att diskutera infrastruktursatsningen med dem för att nå en överenskommelse med alla partier utom vänstern och miljöpartiet. Kristdemokraterna har tidigare kritiserat regeringens försenade förslag om hur mycket pengar som ska satsas på vägar och järnvägar de närmaste tio åren.