Brandman stödjer Scandinavian Star-vittne

En brandman som var med och bekämpade branden på färjan Scandinavian Star 1990 stödjer det vittne som säger att det var personal ombord på färjan som anlade branden.
I en intervju i TV 4 säger brandmannen att någon i besättningen saboterade räddningstjänstens släckningsarbete, b la genom att orsaka veck på brandslangarna så att inget vatten kom fram. Också en norsk brandtekniker stödjer det nya vittnet och säger att någon gjorde åverkan på ett oljerör, så att olja läckte ut i brandhärden. 159 människor omkom i branden på Scandinavian Star 1990