Svenskt-finskt utspel om EU-samarbete mot terror

EUs medlemsländer bör förbinda sig att ställa upp om ett annat medlemsland utsätts för internationell terrorism. Det föreslår Sveriges och Finlands utrikesministrar Anna Lindh och Erkki Tuomioja.
Förslaget, som de båda presenterar på Dagens Nyheters debattsida, innebär bl.a. att Eu-länderna ställer upp med poliser, ekonomiska resurser och samordning av militära resurser under civil ledning för att skydda människor och demokratiskta institutioner. De båda utrikesministrarna vill med förslaget bl.a. stärka EU:s förmåga att lösa såväl civila som militära kriser.