Billiga blodtrycksmedel lika bra som dyra

Gamla billiga blodtrycksmediciner fungerar lika bra som nya betydligt dyrare medel. Det visar den hittills största undersökning som gjorts av blodtrycksmediciner, och som publiceras i det amerikanska läkarsällskapets tidskrift Jama.
Enligt forskarna är de äldre urindrivande medlen det bästa alternativet för behandling av högt blodtryck som dessutom minskar risken för komplikationer. Bara om de äldre medlen är verkningslösa ska de nyare medicinerna ordineras, anser forskarna. Resultatet bygger på en amerikansk undersökning av 40.000 människor som medicinerades mot högt blodtryck.