EU-länder vill ha stöd mot terrorism

Sverige och Finland vill ha ett kontrakt som tvingar EU:s medlemsländer att ställa upp med både polis, räddningstjänst och militär om ett EU-land utsätts för internationell terrorism.
Redan i dag finns det en långtgående samordning av polis, underrättelsetjänst, rättssystem och försvar inom EU som dessutom sanbbt byggs ut. Solidaritetspakt Men utrikesminister Anna Lindh och Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja föreslår nu en regelrätt solidaritetspakt, där EU-länderna lovar att solidariskt ställa upp för varandra om ett medlemsland utsätts för ett terroristangrepp. De två alliansfria staterna Sverige och Finland vill alltså ha ett säkerhetspolitiskt avtal som försäkrar varje EU-land både civilt och militärt stöd om ett terroristangrepp överstiger det enskilda landets förmåga. Samordning av polisen Det betyder en långtgående samordning inom polis och militär inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och siktet är dels inställt på ingripanden inom EU, alltså om det sker ett terrorangrepp inne i ett EU-land men också på att kunna ta till EU-ländernas resurser för att ingripa i en internationell konflikt utanför EU som hotar att spilla över till unionen i form av terrorism. Militär styrka ska fortfarande vara en nationell angelägenhet, det vill Sverige och Finland inte heller i fortsättningen överlåta åt EU men polis och räddnigstjänst ska kunna samlas under en gemensam ledning.
Stefan Winiger