PRIV-elever följs upp under fyra år

Under en fyraårsperiod ska ett utomstående konsultföretag följa de 211 elever som i höstas började på något av PRIV-programmen på gymnasiet i Västerås. Detta för att se hur det gått för eleverna och vilken hjälp de har fått.
PRIV-elever är de elever som haft underkänt i ett eller flera ämnen i grundskolan. Redan nu har en första delrapport kommit. Där har man tittat på elevernas bakgrunder. Den visar bland annat att matematiken har varit ett problem för PRIV-eleverna på grundskolan, speciellt för tjejer. Man kan också se att Apalbyskolan och Bäckbyskolan har haft flest blivande PRIV-elever i förhållande till sin andel av den totala årskullen elever 2002. Den här rapporten kommer att följas av flera delrapporter.