Brättegården får bidrag till utsatta flickor

Brättegårdens ungdomshem i Vänersborg får extra pengar, 383 000 kronor, från Statens institutionsstyrelse för att utveckla sin gruppverksamhet för sexuellt utsatta flickor och sprida den till andra ungdomshem.
Flickor som kommit snett i samhället och hamnar på ungdomshem har ofta sexuella övergrepp med sig i bagaget. På Brättegården har de tagit fram en metod att arbeta med dessa flickor. Tjejerna stöttar varandra i särskilda grupper för de som har blivit utsatta för övergrepp. De har också stöd av kompetent personal i grupperna. Men det handlar inte om gruppterapi utan snarare om att se framåt trots allt man varit med om. De flesta tjejerna som finns intagna på Brättegårdens elev- och behandlingshem har en bakgrund med sexuella övergrepp i någon form, säger Anneli Höglund, som har arbetat med utsatta flickor i över 12 år. Hon tror att det är så många som 70 till 75 procent av flickorna som blivit utsatta för över grepp. Förutom att bli kvitt missbruk och kriminalitet, måste de här flickorna komma tillrätta med sitt självförakt och sin drift att förstöra för sig själva. Då har det visat sig, att samtalsgrupperna har varit ett bra komplement till den övriga behandlingen, säger Anneli Höglund. - Det är väldigt viktigt att de här tjejerna upplever att de blivit sedda. Någon har trott på dem och att de varit med om det de varit med om. Förhoppningsvis har tilliten till vuxna åtminstone påbörjats, säger Anneli Höglund Ylwa Tjörnstrand Totalt satsar styrelsen 20 miljoner nästa år på olika typer av utvecklingsprojekt, och på utbildning av personal. Även Gräskärrs ungdomshem i Uddevalla får pengar ur den här potten nästa år.