Bekämpningsmedel i Uppsalas dricksvatten

Trots att alla myndigheter som ska kontrollera kvalitén på grundvattnet finns i Uppsala, så finns det sedan flera år tillbaka bekämpningsmedel i kommunens dricksvatten.
Kommunen har inte gjort något åt problemet, och Livsmedelsverket har inte heller krävt att kommunen ska göra något åt det, det rapporterar SVTs Uppdrag granskning. På juldagen nästa år börjar EU:s bestämmelser gälla i Sverige. Om ingenting har gjorts innan dess så kommer vattnet i Uppsala klassas som otjänligt. Livsmedelsverket medger för SVTs uppdrag granskning att det finns brister i landet när det gäller kunskap om vattnet.