Frystorkning - framtidens begravningsmetod

Frystorkning istället för kistbegravning eller kremering. Det kan blir framtidens sätt att ta hand om de döda. I Borlänge följer kyrkogårdschefen Jan Henrik Marinder de nya ideerna om ett mera miljövänligt sätt att ta hand om de döda.
- Av jord är du kommen - jord skall du åter varda, säger prästen vid begravningen. Men det är inte riktigt sant. Vare sig vid jordbegravning eller kremering blir kroppen till jord. Istället lakas näringen ur av regnen. Och ett stort problem är de tandfyllningar med kvicksilver och olika proteser som finns kvar i kroppen efter döden. Frystorkning är en metod som tagits fram av företaget Promessa och som innebär att kroppen läggs i flytande kväve. Efter frystorkningen pulvriseras kroppen och alla miljöfarliga ämnen tas om hand. Det som blir kvar grävs ner grunt på kyrkogården och redan efter något år har resterna förvandlats till mull, där en valfri växt kan planteras. - Själv vill jag ha en schersmin som blommar efter midsommar och doftar smultron, säger Jan Henrik Marinder, som tycker att den här nya metoden rimmar väl med församlingarnas policy kring miljöfrågor.