Sex miljoner i EU-pengar till Gotland

Tio gotländska projekt får tillsammans cirka sex miljoner kronor i EU-pengar ! Det är den så kallade "Strukturfondsdelegationen för mål 2 öarna" som igår fördelade pengarna och halva potten gick till Gotland.
Östersjöns konstcenter får drygt en miljon för att stärka Gotlands roll som internationell kulturmötesplats i Östersjöregionen. Högskolan har också beviljats drygt en miljon för att utveckla ett centrum för vindkraftsinformation och lägga grunden till en ny profil, Gotland vikingaön. Till Gotlands Sportfiskeklubb går nästan 700 000 för att långsiktigt trygga det naturliga fisket. Pengar går också till Gotlands kommun, Almi företagspartner, Länsstyrelsen och Gotlands kooperativa utvecklingscentrum.