Får dispens och slipper böter

Den lantbrukare i nyköpingstrakten som riskerade att få betala vite på först 100.000 kronor och sen ytterligare 150.000 kronor för att ett 30-tal av hans kor saknar skydd för vintern kan nu andas ut.
Lantbrukaren har fått dispens från jordbruksverket vilket innebär att han vare sig behöver betala något vite eller bygga annat än provisoriskt skydd för korna den här vintern. Fram till den sjunde januari nästa år ställs inga krav alls på lantbrukaren, korna får fram till dess klara sig bäst de kan mot väder och vind.