Det kan bli sopförbränning på Gotland

Det kan bli aktuellt att bränna sopor på ön. Dessutom är det lönsamt. Det visar en konsultrapport som nu presenterats för kommunen.
I utredningen har man inte tagit upp var en förbränningsanläggning skulle placeras, men enligt Per Lindskog på Gotlands kommun så kostar anläggningen mellan 100 och 150 miljoner kronor. Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunen, GEAB och Swedish Meats. Kommunens problem är att man inte vet hur avfallet ska hanteras efter år 2005, då avtalet med Norrköping går ut.